Η χρήση των ζώων στη διαφήµιση

Coca Cola, Nike, Lacoste, Ferrari… αυτά είναι μερικά από τα παγκόσμια brand names που τα βλέπουμε συχνά, και χωρίς να
το συνειδητοποιήσουμε, έχουμε συνδεθεί μαζί τους. Τακτικές που επηρεάζουν την ψυχολογία, και διάφορα “tricks” τα
οποία, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, δείχνουν ότι έχουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην καταναλωτική συμπεριφορά τουθεατή, ακόμα και στο τελικό στάδιο της αποδοχής ή απόρριψης του προϊόντος. Οι διαφημιστικές εκστρατείες θέτουν κάποιους στόχους. Ένας από αυτούς είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους καταναλωτικού κοινού. Η ανάγκη αυτή, ώθησε τους διαφημιστές να εντάξουν κατά τον σχεδιασμό της στρατηγικής τους ένα εργαλείο μάρκετινγκ, το οποίο θα είχε ένα μοναδικό και βασικό επικοινωνιακό χαρακτηριστικό, κοινό για όλους. Διότι, ας μηνξεχνάμε, ότι η διαφήμιση είναι η μέθοδος κλειδί με την οποία οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με τον στόχο-κοινό (Rook. 1999). Αυτό θα ήταν τα ΖΩΑ.
Μια κίνηση, η οποία αποκαλείται από τους «γκουρού» της διαφήμισης smart advertising (έξυπνη διαφήμιση).Η χρήση των ζώων στην διαφήμιση έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, βάσει της εθνικότητας ή της δημογραφικής κατάστασης. Αντιθέτως, στοχεύει στο συναίσθημα του κοινού. Και το γεγονός αυτό είναι που την κάνει ιδιαίτερα αποτελεσματική. Πολύ έξυπνα οι διαφημιστές τοποθετούν στη θέση των ανθρώπων κάποιο ζώο, προσδίδοντας μια άλλη εικόνα του προϊόντος, πιο χιουμοριστική ή πιο δραματική, ανάλογα με το είδος και τον σκοπό της διαφήμισης. Έτσι, σε καμία περίπτωση τα συναισθήματα του κοινού-στόχου δεν παραμένουν σε αδράνεια, με συνέπεια την ταύτιση με το προϊόν, αφού «Από την φύση του ο άνθρωπος, ή τουλάχιστον η πλειοψηφία του, συναρπάζεται από το ζωικό βασίλειο» (Hirschman, 1994; Sanders & Hirschman, 1996).

Η αυξημένη επικοινωνιακή μεταδοτικότητα της στρατηγικής αυτής δεν μπορεί να αποκλείει το εμπορικό σήμα και την εταιρική ταυτότητα. Μεγάλο παράδειγμα είναι τα λογότυπα που μεγάλων εταιρειών, τα οποία έχουν την μορφή και την εικόνα κάποιου ζώου. Μερικά από αυτά είναι Jaquar, Swarovski, Puma, WWF και πολλά άλλα τα οποία χαρακτηρίζονται και από τα πιο επιτυχημένα. Βέβαια, για την χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής, σημαντικό ρόλο παίζει και η επιλογή του σωστού είδους – κατηγορίας ζώου. Κάθε ζώο που χρησιμοποιείται σε μια διαφήμιση αντιπροσωπεύει κάτι και συνδέεται με ένα συγκεκριμένο μήνυμα,που σχετίζεται με το στερεότυπο του ζώου.Για παράδειγμα, οι αρκούδες χρησιμοποιούνται λόγω του εκφραστικού τους προσώπου και της ικανότητάς τους να ενεργούνσχεδόν ανθρώπινα. (παράδειγμα: Η τοποθέτηση του συγκεκριμένου ζώου στις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις της Coca Cola.)Τα ψάρια συνήθως αντιπροσωπεύουν κάτι πολύτιμο όπως ελευ-θερία, βελτίωση και το μέλλον. (παράδειγμα: Η χρήση ανθρώπων με την ειδικότητα δελφινιού στην διαφήμιση του ουίσκι JohnnyWalker.) Τα σκυλιά χρησιμοποιούνται συχνά στη διαφήμιση διότι αντιπρο-σωπεύουν την πίστη και τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου. (παράδειγμα: Η χρήση ενός σκυλιού στην διαφήμιση της mastecard Εθνικής Τράπεζας).

Επομένως, η χρήση των ζώων στις διαφημιστικές καμπάνιες εταιρειών, ή ακόμα και η ταύτιση τους με τα ιδιαίτερα χαρακτη-ριστικά που διαθέτουν, αποτελεί μια θεμιτή πρακτική η οποία όχι μόνο φέρνει θετικά αποτελέσματα στο επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά και στην αλληλεπίδραση μεταξύ θεατή και του προϊόντος ή υπηρεσίας. Μια τακτική η οποία εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και πουθα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό και έτσι νασυμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των θεατών – καταναλωτών, σχετικά με την προστασία των βασικών πρωταγωνιστών αυτώντων διαφημίσεων, που δεν είναι άλλοι από τα ΖΩΑ.Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό, που μπορεί να αποδείξει ότιη προστασία του περιβάλλοντος και των ειδών του, μπορεί να συνδυαστεί έξυπνα και με άψογο τρόπο με τον μαγικά ποιοτικό
κόσμο του marketing.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...