Πρώτη έντυπη παρουσίαση – Clitocybe mediterranea

Clitocybe mediterranea 

(Vizzini, Contu & Musumeci) E. Ludw = Infundibulicybe mediterra

 

nea Vizzini, Contu & Musumeci

 

του Λίνου Κόττη, μέλος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας

Οικολογία: Μεσογειακό είδος, καρποφορεί το φθινόπωρο, σε μεσογειακά οικοσυστήματα, συνήθως κατά ομάδες, σε δρυοδάση. Μάλλον ασυνήθιστο είδος στην Ελλάδα.

Μορφολογία: Βασιδιώματα μέτρια, με αρχικά κυρτό, αργότερα  χωνιόμορφο, ινώδες, μη υγροφανές, καστανό, καστανοκαφετί, πορτοκαλοκαφετί καπέλο (1-6 (8) εκ. διάμ.), με κυματιστή περίμετρο, πυκνά, κατερχόμενα, λευκωπά ελάσματα, κυλινδρικό, ομοιόχρωμο με το καπέλο  πόδι (1,5-5 × 0,3-5,8 εκ.) και μυρωδιά μανιταριού.

Μικροσκοπία: Βασίδια: 4-σπορα, ροπαλόμορφα.

Βασιδιοσπόρια: 4,5-6 (7) × 3-4 (5) μm, ΛΚ1013: (5) 5,6- 6,3 (6,8) x (3,7) 3,9 -4,5 µm, λεία, υαλώδη, σταγονόμορφα, όχι σε τετράδες.

Βιβλιογραφία: Α.Μ.Ι.Ν.Τ., funghiitaliani.it, mycobank.org, mycocharentes. ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ (fb)

Αρ. συλλογής: ΛΚ1013, Παύλιανη Φθιώτιδας, κάτω από δρυ, 29/10/2017. Το βρήκε, το φωτογράφισε, το εξέτασε μικροσκοπικά και το ταυτοποίησε ο Λίνος Κόττης (Μανιταρόφιλοι Ελλάδας).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...