Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2018

Πρώτη έντυπη παρουσίαση – Clitocybe mediterranea

Clitocybe mediterranea  (Vizzini, Contu & Musumeci) E. Ludw = Infundibulicybe mediterra   nea Vizzini, Contu & Musumeci   του Λίνου Κόττη, μέλος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας Οικολογία: Μεσογειακό είδος, καρποφορεί το φθινόπωρο, σε μεσογειακά οικοσυστήματα, συνήθως...

Πρώτη έντυπη παρουσίαση – Cortinarius bulbosovolvatus

  Cortinarius bulbosovolvatus Rob. Henry & Contu του Λίνου Κόττη, μέλος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας Οικολογία: Θερμόφιλο, μεσογειακό είδος, καρποφορεί φθινόπωρο και χειμώνα, συνήθως ομαδικά από συναθροιζόμενα βασιδιώματα, σε χαλικώδη εδάφη, κάτω από κίστους (Cistus...

Η βιοποικιλότητα των «ιερών βράχων»

Τα άλλα, «άγρια», Μετέωρα Το μυαλό του περισσότερου κόσμου στο άκουσμα της λέξης «Μετέωρα»  σκέφτεται  τους μοναδικούς αυτούς γεωλογικούς σχηματισμούς με τα μοναστήρια στις κορυφές τους. Πολύ λιγότεροι είναι αυτοί που έχουν συνδυασμένους τους...