Πρώτη έντυπη παρουσίαση: Chaetosphaerella phaeostroma

του Βασίλη Νάκκα, μέλος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας

 

Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu & Mont.) E. Mull. & C. Booth

Χαιτοσφαιρίσκη η φαιόστρωμη

 

Οικολογία: Καρποφορεί στρωματοειδώς, επιφανειακά, συνήθως σε πυκνούς λαμπερούς σχηματισμούς συχνά αρκετών τ.εκ. σε ξύλο και φλοιό πεσμένων κλώνων πλατύφυλλων, σε επαφή με διάφορα είδη της οικογένειας Diatrypaceae. Κοινό κατά τόπους, αναφέρεται για την ώρα μόνο από δυο περιοχές στην Ελλάδα.

Μορφολογία: Περιθήκια πολύ μικρά, ημισφαιρικά, στροβιλόμορφα ή αβγόμορφα μαυριδερά, δερματώδη-καρβουνώδη, μάλλον τραχιά, θηληφόρα με δυσδιάκριτο στομάτιο που σχηματίζεται στην ωριμότητα.

Μικροσκοπία: Περιθήκια (0,2-0,5 χιλ.) περιτυλιγμένα με παχύτοιχες, καφετιές υφές, πυκνό μαυριδερό υποφόριο από βαθύχρωμες καφετιές ή μαυριδερές διαφραγματικές, μάλλον ακανόνιστα διακλαδιζόμενες υφές (x 7-10 μm), μερικές φορές με οξύληκτες τριχοειδείς υφές και σποραδικές διογκώσεις κοντά στα διαφράγματα, 8-σπορους, κυλινδρικούς-ροπαλόμορφους, δίσειρους, λεπτότοιχους, άμισχους ή βραχύμισχους ασκούς (110-128 x 14-20 μm) και δίχρωμα (με χρυσοκαφετιά και μεγαλύτερα τα μεσαία τμήματα και κοντύτερα, υαλώδη τα ακραία τμήματα), λεία, ελλειπτικά-κυλινδρικά, ελαφρώς κυρτά ασκοσπόρια ((22) 28-36 (40) x (6) 7-9 μm), χωρίς υαλώδες περισπόριο, με 3 διαφράγματα. Στρώματα απόντα. Κονίδια παρόμοια με τα ασκοσπόρια αλλά παχύτερα (20-35 x 10-15 μm, ΒΝ-31-38 x 8-9 μm).

Βιβλιογραφία: R. Dennis 373, fungi.myspecies.info, s.life.illinois.edu

Αρ. συλλογής ΒΝ001, Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων, σε φλοιό κλαδιού φτελιάς 4/1/2016. Εύρεση, φωτογράφιση, μικροσκοπική εξέταση, ταυτοποίηση: Βασίλης Νάκκας (Μανιταρόφιλοι Ελλάδας, Μανιταρόφιλοι Ηπείρου)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...